Saturday, January 14, 2012

ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,000 คำ

 ที่มา:  
The Longman Defining Vocabulary
*********
ถ้าต้องการศึกษาให้ได้ผลเข้มข้นยิ่งขึ้น ก็ให้ 
(1) เปิดด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome 
(2) คลิกติดตั้ง→  add-on Longman Dictionary   
(3) ไฮไลท์คำศัพท์, คลิกขวา, คลิก look up the word
(4) ที่มุมบนขวา,  คลิกคำศัพท์ที่อยู่ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบสีแดง  เพื่อศึกษาและฝึกโดยละเอียด

1 ability ความสามารถ
2 about เกี่ยวกับ
3 above ข้างต้น
4 abroad ในต่างประเทศ
5 absence การไม่อยู่
6 absent ไม่อยู่
7 accept ยอมรับ
8 acceptable ยอมรับได้
9 accident อุบัติเหตุ
10 accordance ความสอดคล้อง
11 according to ตามที่
12 account บัญชี
13 ache ปวดเมื่อย
14 acid กรด
15 across ข้าม
16 act การกระทำ
17 action การกระทำ
18 active กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง 
19 activity กิจกรรม
20 actor นักแสดง
21 actress นักแสดงหญิง
22 actual ที่เกิดขึ้นจริง
23 add เพิ่ม
24 addition การบวก,การเพิ่ม
25 address ที่อยู่
26 adjective คำคุณศัพท์
27 admiration การชมเชย
28 admire ชม
29 admit ยอมรับ
30 admittance การอนุญาตให้เข้า
31 adult ผู้ใหญ่
32 advanced ก้าวหน้า
33 advantage ความได้เปรียบ
34 adventure การผจญภัย
35 adverb คำวิเศษณ์
36 advertise โฆษณา
37 advertisement การโฆษณา
38 advice แนะนำ
39 advise คำแนะนำ
40 affair เรื่อง
41 afford สามารถซื้อได้
42 afraid กลัว
43 after หลัง,หลังจาก
44 afternoon ตอนบ่าย
45 afterwards ภายหลัง
46 again อีกครั้ง
47 against ต่อต้าน,พิง
48 age อายุ
49 ago ที่ผ่านมา
50 agree ตกลง
51 agreement ข้อตกลง
52 ahead ก่อนหน้านี้, ล่วงหน้า
53 aim จุดมุ่งหมาย
54 air อากาศ
55 aircraft เครื่องบิน
56 airforce กองทัพอากาศ
57 airport สนามบิน
58 alcohol แอลกอฮอล์
59 alike เหมือนกัน
60 alive มีชีวิตอยู่
61 all ทั้งหมด
62 allow อนุญาต
63 almost เกือบ
64 alone คนเดียว
65 along ตาม
66 aloud ดัง
67 alphabet ตัวอักษร
68 already แล้ว
69 also ยัง
70 although ถึงแม้ว่า
71 altogether ทั้งหมด
72 always สม่ำเสมอ
73 among ในหมู่
74 amount จำนวน
75 amuse ทำให้สนุกสนาน
76 amusement ความขบขัน
77 amusing น่าขบขัน
78 ancient โบราณ
79 and และ
80 anger ความโกรธ
81 angle มุม
82 angry โกรธ
83 animal สัตว์
84 ankle ข้อเท้า
85 annoy รบกวน
86 annoyance ความน่ารำคาญ
87 another อื่น
88 answer คำตอบ
89 ant มด
90 anxiety ความกังวล
91 anxious กระวนกระวาย
92 any ใด ๆ
93 anyhow  ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
94 anyone  ใครๆ,คนหนึ่งคนใด 
95 anything สิ่งใด
96 anywhere ที่ใดก็ได้
97 apart เป็นส่วน ๆ,ต่างหาก
98 apparatus อุปกรณ์
99 appear ปรากฏ
100 appearance การปรากฏ
101 apple แอปเปิล
102 appoint แต่งตั้ง
103 approval การอนุมัติ
104 approve อนุมัติ
105 arch ซุ้มประตู
106 area พื้นที่
107 argue เถียง
108 argument การแย้ง, การโต้เถียง
109 arm แขน
110 armor เกราะ
111 arms อาวุธ
112 army กองทัพบก
113 around รอบ ๆ
114 arrange จัดการ
115 arrangement การจัดการ
116 arrival การมาถึง
117 arrive มาถึง
118 art ศิลปะ
119 article บทความ
120 artificial เทียม
121 as ในขณะที่,เท่าๆกับ,เพราะว่า
122 ash เถ้า
123 ashamed ละอายใจ
124 aside ข้างๆ, ไปด้านข้าง
125 ask ถาม
126 asleep นอนหลับ
127 association สมาคม
128 at ที่
129 atom อะตอม
130 attack โจมตี
131 attempt ความพยายาม
132 attend เข้าร่วม
133 attendance เข้าร่วมประชุม
134 attention ความสนใจ
135 attract ดึงดูดความสนใจ
136 attractive ที่น่าสนใจ
137 aunt ป้า
138 autumn ฤดูใบไม้ร่วง
139 average โดยเฉลี่ย
140 avoid หลีกเลี่ยง
141 awake ตื่นตัว
142 away ออกไป
143 awkward งุ่มง่าม,เคอะเขิน,เก้งก้าง
144 baby ทารก
145 back กลับ,หลัง
146 background พื้นหลัง
147 backward ย้อนกลับ
148 backwards ย้อนกลับ
149 bacteria แบคทีเรีย
150 bad ไม่ดี
151 bag ถุง
152 bake อบ
153 balance สมดุล
154 ball ลูกบอล
155 banana กล้วย
156 band วงดนตรี
157 bank ธนาคาร
158 bar บาร์
159 bare เปลือยเปล่า, ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ
160 barrel ถังใส่ของเหลว,ลำกล้องปืน
161 base ฐาน
162 basket ตะกร้า
163 bath อ่างอาบน้ำ
164 bathe อาบน้ำ
165 battle การต่อสู้
166 beak จะงอยปาก
167 beam ลำแสง,คาน
168 bean ถั่ว
169 bear หมี
170 beard เครา
171 beat ตี
172 beautiful สวยงาม
173 beauty ความงาม
174 because เพราะว่า
175 become กลายเป็น
176 bed เตียง
177 bee ผึ้ง
178 beer เบียร์
179 before ก่อน
180 beg ขอ
181 begin เริ่มต้น
182 beginning การเริ่มต้น
183 behave ประพฤติ
184 behavior พฤติกรรม
185 behind หลัง
186 belief ความเชื่อ
187 believe เชื่อ
188 bell ระฆัง
189 belong เป็นของ
190 below ด้านล่าง
191 belt เข็มขัด
192 bend โค้ง
193 beneath ภายใต้
194 berry ผลไม้เล็ก ๆ
195 beside ข้าง
196 besides นอกเจากนี้
197 best ที่ดีที่สุด
198 better ดีกว่า
199 between ระหว่าง
200 beyond เกิน
201 bicycle รถจักรยาน
202 big ใหญ่
203 bill บิล
204 bind ผูก
205 bird นก
206 birth กำเนิด
207 birthday วันเกิด
208 bit ชิ้นเล็ก ๆ 
209 bite กัด
210 bitter ขม
211 black สีดำ
212 blade ใบมีด
213 blame ตำหนิ
214 bleed เลือดออก
215 bless อวยพร
216 blind ตาบอด
217 block สกัด,กีดกัน,ขัดขวาง,ต้าน
218 blood เลือด
219 blow เป่า
220 blue สีน้ำเงิน
221 board คณะกรรมการ
222 boat เรือ
223 body ร่างกาย
224 boil ต้ม
225 bomb ลูกระเบิด
226 bone กระดูก
227 book หนังสือ
228 boot รองเท้าบูท
229 border ชายแดน
230 born เกิด
231 borrow ยืม
232 both ทั้งสอง
233 bottle ขวด
234 bottom ก้น
235 bowels ลำไส้,เครื่องใน,ท้อง
236 bowl ชาม
237 box กล่อง
238 boy เด็กชาย
239 brain สมอง
240 branch สาขา
241 brass ทองเหลือง
242 brave กล้าหาญ
243 bread ขนมปัง
244 breadth ความกว้าง
245 break ทำลาย
246 breakfast อาหารเช้า
247 breast เต้านม
248 breath ลมหายใจ
249 breathe หายใจ
250 breed สายพันธุ์
251 brick อิฐ
252 bridge สะพาน
253 bright สดใส
254 bring นำ
255 broad กว้าง
256 broadcast ออกอากาศ
257 brother พี่ชาย
258 brown สีน้ำตาล
259 brush แปรง
260 bucket ถัง
261 build สร้าง
262 building อาคาร
263 bullet กระสุน
264 bunch พวง
265 burial พิธีฝังศพ
266 burn เผาไหม้
267 burst ระเบิด
268 bury ฝัง
269 bus รถบัส
270 bush พุ่มไม้
271 business ธุรกิจ
272 busy ไม่ว่าง
273 but แต่
274 butter เนยเหลว
275 button ปุ่ม
276 buy ซื้อ
277 by โดย
278 cage กรง
279 cake เค้ก
280 calculate คำนวณ
281 calculator เครื่องคิดเลข
282 call โทร
283 calm สงบ
284 camera กล้องถ่ายภาพ
285 camp ค่าย
286 can สามารถ
287 candle เทียน
288 cap ฝาครอบ
289 capital เมืองหลวง,เงินทุน
290 captain กัปตัน
291 car รถ
292 card บัตร
293 cardboard กระดาษแข็ง
294 care การดูแล
295 careful ระมัดระวัง
296 careless ประมาท
297 carriage การขนส่ง
298 carry พกพา
299 cart เกวียน
300 case กรณี
301 castle ปราสาท
302 cat แมว
303 catch จับ
304 cattle ปศุสัตว์
305 cause ก่อให้เกิด
306 cell เซลล์
307 cement ปูนซีเมนต์
308 cent เซ็นต์
309 center ศูนย์กลาง
310 centimeter เซนติเมตร
311 central ที่เป็นศูนย์กลาง
312 century ศตวรรษ
313 ceremony พิธี
314 certain บาง,แน่
315 chain โซ่
316 chair เก้าอี้
317 chairperson ประธานกรรมการ
318 chalk ชอล์ก
319 chance โอกาส
320 change การเปลี่ยนแปลง
321 character ตัวอักษร
322 charge คิดราคา,กล่าวหา
323 charm เสน่ห์
324 chase การไล่ล่า
325 cheap ราคาถูก
326 cheat โกง
327 check [cheque] ตรวจสอบ [ตรวจสอบ]
328 cheek แก้ม
329 cheer เชียร์
330 cheerful ร่าเริง
331 cheese เนยแข็ง
332 chemical สารเคมี
333 chemistry เคมี
334 chest หน้าอก
335 chicken ไก่
336 chief หัวหน้า
337 child เด็ก
338 childhood วัยเด็ก
339 children เด็ก
340 chimney ปล่องไฟ
341 chin คาง
342 chocolate ช็อคโกแลต
343 choice ทางเลือก
344 choose เลือก
345 church โบสถ์
346 cigarette บุหรี่
347 cinema โรงภาพยนตร์
348 circle วงกลม
349 circular กลม
350 citizen พลเมือง
351 city เมือง
352 civilization อารยธรรม
353 claim อ้าง
354 class ชั้นเรียน
355 clay ดินเหนียว
356 clean สะอาด
357 clear ชัดเจน
358 clerk เสมียน
359 clever ฉลาด
360 cliff หน้าผา
361 climb ไต่
362 clock นาฬิกา
363 clockwork กลไกของนาฬิกา
364 close ปิด
365 cloth ผ้า
366 clothes เสื้อผ้า
367 clothing เสื้อผ้า
368 cloud เมฆ
369 club สโมสร
370 coal ถ่านหิน
371 coast ชายฝั่ง
372 coat เสื้อโค้ท
373 coffee กาแฟ
374 coin เหรียญ
375 cold เย็น
376 collar ปก
377 collect รวบรวม
378 college วิทยาลัย
379 color สี
380 comb หวี
381 combination การรวมกัน
382 combine รวมกัน
383 come มา
384 comfort ความสะดวกสบาย
385 comfortable สบาย
386 command คำสั่ง
387 committee คณะกรรมการ
388 common ร่วมกัน
389 companion สหาย
390 company บริษัท
391 compare เปรียบเทียบ
392 comparison การเปรียบเทียบ
393 compete แข่งขัน
394 competition การแข่งขัน
395 competitor คู่แข่ง
396 complain บ่น
397 complaint การร้องเรียน
398 complete สมบูรณ์
399 compound สารประกอบ
400 computer คอมพิวเตอร์
401 concern กังวล
402 concerning เกี่ยวกับ
403 concert คอนเสิร์ต
404 condition เงื่อนไข
405 confidence ความมั่นใจ
406 confident มั่นใจ
407 confuse ทำให้สับสน
408 connect เชื่อมต่อ
409 conscience สติสัมปชัญญะ
410 conscious มีสติอยู่,ที่รู้สึกตัว
411 consider พิจารณา
412 consist ประกอบด้วย
413 consonant พยัญชนะ
414 contain บรรจุ,มีอยู่
415 contents เนื้อหา
416 continue ต่อเนื่อง
417 continuous อย่างต่อเนื่อง
418 contract สัญญา
419 control การควบคุม
420 convenient สะดวก
421 conversation การสนทนา
422 cook ปรุงอาหาร
423 cool เย็น
424 copper ทองแดง
425 copy คัดลอก
426 cord สายไฟ
427 corn ข้าวโพด
428 corner มุม
429 correct ถูกต้อง
430 cost ค่าใช้จ่าย
431 cotton ฝ้าย
432 cough ไอ
433 could สามารถ
434 council สภา
435 count นับ
436 country ประเทศ
437 courage ความกล้าหาญ
438 course หลักสูตร
439 court ศาล
440 cover ปก
441 cow วัวตัวเมีย
442 coward คนขี้ขลาด
443 cowardly ขี้ขลาด
444 crack ร้าว
445 crash ชน
446 cream ครีม
447 creature สัตว์โลก
448 creep เล็ดลอด
449 cricket จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต
450 crime อาชญากรรม
451 criminal อาชญากร
452 crop พืชผล
453 cross ข้าม
454 crowd ฝูงชน
455 cruel โหดร้าย
456 cruelty ความโหดร้าย
457 crush ขยี้
458 cry ร้องไห้
459 cultivate ปลูกฝัง,เพาะปลูก
460 cup ถ้วย
461 cupboard ตู้,ตู้กับข้าว,ตู้อาหาร,ตู้เสื้อผ้า
462 cure รักษา
463 curl งอ,โก่ง,โค้ง,เป็นวง
464 current ปัจจุบัน
465 curse คำสาป
466 curtain ม่าน
467 curve เส้นโค้ง
468 custom ธรรมเนียมปฏิบัติ
469 customer ลูกค้า
470 cut ตัด
471 cycle วงจร
472 daily ประจำวัน
473 damage ความเสียหาย
474 dance เต้นรำ
475 danger อันตราย
476 dangerous เป็นอันตราย
477 dare กล้า
478 daring ความกล้าหาญ
479 dark มืด
480 date วันที่
481 daughter ลูกสาว
482 day วัน
483 dead ตาย
484 deal ติดต่อ,เกี่ยงข้อง
485 dear ที่รัก
486 death ความตาย
487 debt หนี้สิน
488 decay ผุพัง
489 deceit อุบายหลอกลวง
490 deceive หลอกลวง
491 decide ตัดสินใจ
492 decimal ทศนิยม
493 decision การตัดสินใจ
494 declaration การประกาศ
495 declare ประกาศ
496 decorate ตกแต่ง
497 decoration การตกแต่ง
498 decrease ลดลง
499 deep ลึก
500 deer กวาง
501 defeat ความพ่ายแพ้
502 defend ปกป้อง
503 defense การป้องกัน
504 degree องศา
505 delay ความล่าช้า
506 delicate ละเอียดอ่อน
507 delight ความยินดี
508 deliver นำส่ง
509 demand ความต้องการ
510 department แผนก,กรม
511 depend ขึ้นอยู่กับ
512 dependent ขึ้นอยู่กับ
513 depth ความลึก
514 descend ลง
515 describe บรรยาย
516 description คำอธิบาย
517 descriptive ,เป็นการบรรยาย
518 desert ทะเลทราย
519 deserve สมควรได้รับ
520 desirable น่าพอใจ
521 desire ปรารถนา
522 desk โต๊ะเขียนหนังสือ
523 destroy ทำลาย
524 destruction การทำลาย
525 detail รายละเอียด
526 determination การกำหนด
527 determined เด็ดเดี่ยว,มุ่งมั่น
528 develop พัฒนา
529 devil ภูต,ผี,ปีศาจ,มาร
530 diamond เพชร
531 dictionary พจนานุกรม
532 die ตาย
533 difference ความแตกต่าง
534 different ที่แตกต่างกัน
535 difficult ยาก
536 difficulty ความยาก
537 dig ขุด
538 dinner อาหารค่ำ
539 dip จุ่ม
540 direct โดยตรง
541 direction ทิศทาง
542 dirt สิ่งสกปรก,ดิน
543 dirty สกปรก
544 disappoint ทำให้ผิดหวัง
545 discourage ทำให้ท้อแท้
546 discouragement สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ
547 discover ค้นพบ
548 discovery การค้นพบ
549 dish จาน
550 dismiss ไม่สนใจ,ไล่ออก,ยกฟ้อง
551 distance ระยะทาง
552 distant ไกล
553 ditch คูน้ำ
554 divide แบ่ง,หาร
555 division แผนก
556 do ทำ
557 doctor แพทย์
558 dog สุนัข
559 dollar ดอลลาร์
560 door ประตู
561 doorway ทางเข้าประตู
562 dot จุด
563 double สองเท่า
564 doubt สงสัย
565 down ลง
566 drag ลาก
567 draw วาด
568 drawer ลิ้นชัก
569 dream ฝัน
570 dress แต่งตัว
571 drink ดื่ม
572 drive ขับรถ
573 drop หล่น
574 drown จมน้ำตาย
575 drug ยาเสพติด
576 drum กลอง
577 drunk เมา
578 dry แห้ง
579 duck เป็ด
580 dull น่าเบื่อ
581 during ในระหว่าง
582 dust ฝุ่นละออง
583 duty หน้าที่
584 each แต่ละ
585 eager กระตือรือร้น
586 ear หู
587 early แต่แรก,แต่เช้า,มาก่อน
588 earn ได้รับ
589 earth โลก
590 east ทิศตะวันออก
591 eastern ทางทิศตะวันออก
592 easy ง่าย
593 eat กิน
594 edge ขอบ,ริม
595 educate ให้การศึกษา
596 education การศึกษา
597 effect ผล
598 effective มีประสิทธิภาพ
599 effort ความพยายาม
600 egg ไข่
601 eight แปด
602 eighth ที่แปด
603 either อย่างใดอย่างหนึ่ง
604 elastic ซึ่งยืดหยุ่น, ยืดหดได้
605 elbow ข้อศอก
606 elect เลือกตั้ง
607 election การเลือกตั้ง
608 electric เกี่ยวกับไฟฟ้า
609 electricity ไฟฟ้า
610 elephant ช้าง
611 else อื่น
612 employ จ้าง
613 employer นายจ้าง
614 employment การจ้าง
615 empty ว่างเปล่า
616 enclose ล้อมรอบ
617 enclosure การปิด,การล้อมรอบ
618 encourage ให้กำลังใจ, กระตุ้น
619 encouragement การให้กำลังใจ
620 end ปลาย
621 enemy ศัตรู
622 engine เครื่องยนต์
623 engineer วิศวกร
624 enjoy เพลิดเพลิน
625 enjoyment ความเพลิดเพลิน
626 enough พอ
627 enter เข้าไป
628 entertain ทำให้เพลิดเพลิน
629 entertainment ความบันเทิง
630 entrance ทางเข้า
631 envelope ซองจดหมาย
632 equal เท่ากัน
633 equality ความเท่าเทียมกัน
634 escape หลบหนี
635 especially โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
636 establish ก่อตั้ง
637 establishment การก่อตั้ง,สถานประกอบการ
638 even แม้ว่า,(เลข) คู่
639 evening ตอนเย็น
640 event เหตุการณ์
641 ever เคย
642 every ทุก ๆ
643 everyone ทุกคน
644 everything ทุกอย่าง
645 everywhere ทุกที่
646 evil ชั่วร้าย
647 exact แน่นอน
648 examination การตรวจสอบ
649 examine ตรวจสอบ
650 example ตัวอย่าง
651 excellent ยอดเยี่ยม
652 except ยกเว้น
653 exchange แลกเปลี่ยน
654 excite ปลุกเร้า
655 excited ตื่นเต้น
656 exciting น่าตื่นเต้น
657 excuse แก้ตัว
658 exercise การออกกำลังกาย
659 exist มีอยู่
660 existence การดำรงอยู่
661 expect คาดหวัง
662 expensive แพง
663 experience ประสบการณ์
664 explain อธิบาย
665 explanation คำอธิบาย
666 explode ระเบิด
667 explosion การระเบิด
668 explosive วัตถุระเบิด
669 express ด่วน
670 expression การแสดงออก
671 extreme สุดขีด
672 eye ตา
673 eyelid เปลือกตา
674 face ใบหน้า
675 fact ความจริง
676 factory โรงงาน
677 fail ล้มเหลว
678 failure ความล้มเหลว
679 faint เป็นลม
680 fair ยุติธรรม
681 fairy นางฟ้า
682 faith ความเชื่อ
683 faithful ซื่อสัตย์
684 fall ตก,ฤดูใบไม้ร่วง
685 FALSE ปลอม,เท็จ
686 fame ชื่อเสียง
687 familiar คุ้นเคย
688 family ครอบครัว
689 famous มีชื่อเสียง
690 fancy จินตนาการ,หรูหรา
691 far ไกล
692 farm ฟาร์ม
693 farmer ชาวนา
694 farmyard บริเวณฟาร์ม
695 fashion แฟชั่น
696 fashionable ทันสมัย
697 fast รวดเร็ว
698 fasten ยึด
699 fat ไขมัน
700 fate โชคชะตา
701 father พ่อ
702 fault ความผิด
703 favor ความโปรดปราน
704 favorable ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ
705 favorite คนโปรด,ซึ่งเป็นที่โปรดปราน
706 fear ความหวาดกลัว
707 feather ขนนก
708 feed อาหารสัตว์,ให้อาหาร
709 feel รู้สึก
710 feeling ความรู้สึก
711 fellow เพื่อน
712 female เพศหญิง
713 fence รั้ว
714 fever ไข้
715 few เล็กน้อย,ไม่มาก
716 field สนาม, ทุ่ง,แวดวง
717 fierce ดุร้าย
718 fifth ที่ห้า
719 fight สู้
720 figure รูป
721 fill ใส่
722 film ฟิล์ม
723 find พบ
724 fine น่าพอใจ, พอใช้ได้ 
725 finger นิ้ว
726 finish เสร็จสิ้น
727 fire ไฟไหม้
728 fireplace เตาผิง
729 firm บริษัท
730 first ครั้งแรก
731 fish ปลา
732 fisherman ชาวประมง
733 fit พอดี
734 five ห้า
735 fix แก้ไขปัญหา
736 flag ธง
737 flame เปลวไฟ
738 flash แสงวาบ
739 flat แบน
740 flesh เนื้อ
741 flight เที่ยวบิน
742 float ลอย
743 flood น้ำท่วม
744 floor ชั้นของตึก,พื้นห้อง
745 flour แป้ง
746 flow ไหล
747 flower ดอกไม้
748 fly บิน
749 fold พับ
750 follow ปฏิบัติตาม
751 fond รัก
752 food อาหาร
753 fool คนโง่
754 foolish โง่
755 foot เท้า
756 football ฟุตบอล
757 footpath ทางเท้า
758 footstep ฝีเท้า
759 for สำหรับ
760 forbid ห้าม
761 force บังคับ
762 forehead หน้าผาก
763 foreign ต่างประเทศ
764 foreigner ชาวต่างชาติ
765 forest ป่า
766 forget ลืม
767 forgive ยกโทษให้
768 fork ส้อม
769 form แบบฟอร์ม
770 formal เป็นทางการ
771 former อดีต
772 formerly เดิม
773 fort ป้อมปราการ
774 fortunate เป็นโชคดี
775 fortune โชคดี
776 forward ข้างหน้า
777 four สี่
778 fourth ที่สี่
779 fox สุนัขจิ้งจอก
780 frame กรอบ,โครง
781 free ฟรี
782 freedom เสรีภาพ
783 freeze แช่แข็ง
784 frequent บ่อย
785 fresh สด
786 friend เพื่อน
787 friendly เป็นมิตร
788 frighten ขู่
789 frightening น่ากลัว
790 from จาก
791 front ด้านหน้า
792 fruit ผลไม้
793 fulfill เติมเต็ม
794 full เต็ม
795 fun ความสนุกสนาน
796 funeral งานศพ
797 funny น่าขบขัน, ตลก
798 fur ขนสัตว์,เสื้อผ้าขนสัตว์
799 furnish ตกแต่ง,จัดหาให้
800 furniture เฟอร์นิเจอร์
801 further ต่อไป
802 future อนาคต
803 gain ได้รับ
804 game เกม
805 garage โรงรถ
806 garden สวน
807 garment เสื้อผ้า
808 gas ก๊าซ
809 gasoline [petrol] น้ำมันเบนซิน [เบนซิน]
810 gate ประตู
811 gather รวบรวม
812 general ทั่วไป
813 generous ใจกว้าง
814 gentle อ่อนโยน
815 gentleman สุภาพบุรุษ
816 get ได้รับ
817 gift ของขวัญ
818 girl เด็กหญิง
819 give ให้
820 glad ดีใจ
821 glass แก้ว
822 glory เกียรติยศ
823 glue กาว
824 go ไป
825 goat แพะ
826 god พระเจ้า
827 gold ทอง
828 golden ทำด้วยทอง
829 good ดี
830 good-bye ลาก่อน
831 goods สินค้า
832 govern ปกครอง
833 government รัฐบาล
834 grace ความสง่างาม
835 graceful สง่างาม
836 gradual ค่อยๆ
837 grain เมล็ดข้าว
838 gram กรัม
839 grammar ไวยากรณ์
840 grand ยิ่งใหญ่
841 grandfather ปู่,ตา
842 grandmother ย่า,ยาย
843 grass หญ้า
844 grateful ,ขอบคุณ,รู้คุณ
845 grave หลุมฝังศพ
846 gray สีเทา
847 great ยิ่งใหญ่
848 green สีเขียว
849 greet ทักทาย
850 greeting การทักทาย
851 grief ความเศร้าโศก
852 grieve โศกสลด
853 ground พื้นดิน
854 group กลุ่ม
855 grow ปลูก, เจริญเติบโต
856 growth การเจริญเติบโต
857 guard ยาม, เฝ้า,ระวัง,รักษา
858 guess เดา
859 guest ผู้เข้าพัก
860 guidance คำแนะนำ
861 guide มัคคุเทศก์,แนะแนว
862 guilt ความรู้สึกผิด
863 gun ปืน
864 habit นิสัย
865 habitual เป็นนิสัย
866 hair ผม
867 hairy มีผมมาก, มีขนมาก
868 half ครึ่ง
869 hall ห้องโถง
870 hammer ค้อน
871 hand มือ
872 handkerchief ผ้าเช็ดหน้า
873 handle จัดการ
874 hang แขวน
875 happen เกิดขึ้น
876 happy มีความสุข
877 hard แข็ง,ยาก
878 harden ทำให้แข็ง
879 hardly แทบจะไม่
880 hardship ความยากลำบาก
881 harm อันตราย
882 harmful เป็นอันตราย
883 harmless ไม่เป็นอันตราย
884 hasty รีบร้อน
885 hat หมวก
886 hate เกลียดชัง
887 hatred ความเกลียดชัง
888 have มี
889 he เขา
890 head หัว
891 health สุขภาพ
892 healthy มีสุขภาพดี
893 hear ได้ยิน
894 heart หัวใจ
895 heat ความร้อน
896 heaven สวรรค์
897 heavy หนัก
898 heel ส้นเท้า
899 height ความสูง
900 help ช่วยเหลือ
901 helpful เป็นประโยชน์
902 hen ไก่ตัวเมีย
903 her ของเขา(ผู้หญิง)
904 here ที่นี่
905 hers ของเขา(ผู้หญิง)
906 herself ตัวเขา(ผู้หญิง)เอง
907 hide ซ่อน
908 high สูง
909 hill เนินเขา
910 him เขา(ผู้ชาย)
911 himself ตัวเขา(ผู้ชาย)เอง
912 hire จ้าง
913 his ของเขา
914 historical  เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
915 history ประวัติศาสตร์
916 hit ตี
917 hold ถือ
918 holiday วันหยุด
919 hollow กลวง
920 holy ศักดิ์สิทธิ์
921 home บ้าน
922 honest ซื่อสัตย์
923 honesty ความซื่อสัตย์
924 honor เกียรติ
925 honorable ที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ
926 hook เบ็ด
927 hope หวัง
928 hopeful มีความหวัง
929 hopeless สิ้นหวัง
930 horizon ขอบฟ้า
931 horn  เขาสัตว์ 
932 horse ม้า
933 hospital โรงพยาบาล
934 host เจ้าภาพ
935 hot ร้อน
936 hotel โรงแรม
937 hour ชั่วโมง
938 hourly รายชั่วโมง
939 house บ้าน
940 how วิธีการ
941 human มนุษย์
942 humor อารมณ์ขัน
943 humorous ตลก
944 hundred ร้อย
945 hundredth ที่ร้อย
946 hunger ความหิว
947 hungry หิว
948 hunt การล่าสัตว์
949 hurry รีบเร่ง
950 hurt เจ็บ
951 husband สามี
952 hut กระท่อม
953 ice น้ำแข็ง
954 icy เหมือนน้ำแข็ง,เยือกเย็น
955 idea ความคิดเห็น
956 if ถ้า
957 ill ป่วย
958 image ภาพ
959 imaginary สมมุติขึ้น,เพ้อฝัน
960 imagination จินตนาการ
961 imagine จินตนาการ
962 importance ความสำคัญ
963 important ที่สำคัญ
964 improve ปรับปรุง
965 improvement การปรับปรุง
966 in ใน
967 include รวมถึง
968 including รวมทั้ง
969 income รายได้
970 increase เพิ่มขึ้น
971 indoor ในบ้าน adj
972 indoors ในบ้าน adv
973 industrial เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
974 industry อุตสาหกรรม
975 infect ติดโรค,ติดเชื้อ
976 infection การติดเชื้อ
977 infectious ติดเชื้อ
978 influence อิทธิพล
979 influential มีอิทธิพล
980 inform แจ้ง
981 information ข้อมูล
982 ink หมึก
983 inner ภายใน
984 inquire สอบสวน,ไต่สวน 
985 inquiry การสอบสวน,การไต่สวน 
986 insect แมลง
987 inside ภายใน
988 instead แทนที่
989 instruct สั่ง
990 instruction การสั่งสอน
991 instrument อุปกรณ์, เครื่องมือ
992 insurance การประกัน
993 insure ประกัน
994 intend ตั้งใจ
995 intention ความตั้งใจ
996 interest ดอกเบี้ย
997 interesting น่าสนใจ
998 international ระหว่างประเทศ
999 interrupt ขัดจังหวะ
1000 interruption การขัดจังหวะ, การหยุดชะงัก
1001 into เข้าไป,ไปยัง
1002 introduce แนะนำ
1003 introduction การแนะนำ
1004 invent ประดิษฐ์
1005 invention การประดิษฐ์
1006 invitation การเชิญ
1007 invite เชิญ
1008 inwards เข้าข้างใน
1009 iron เหล็ก
1010 island เกาะ
1011 it มัน
1012 its ของมัน
1013 itself ตัวเอง
1014 jaw กราม
1015 jealous อิจฉา
1016 jealousy ความอิจฉา
1017 jelly วุ้น
1018 jewel อัญมณี
1019 jewelry เครื่องอัญมณี
1020 job งาน, อาชีพ
1021 join ร่วม
1022 joint ร่วมกัน
1023 joke เรื่องตลก
1024 journey การเดินทาง
1025 joy ปิติ
1026 judge ผู้พิพากษา
1027 judgment การตัดสิน
1028 juice น้ำผลไม้
1029 jump กระโดด
1030 just เพียงแค่
1031 justice ความยุติธรรม
1032 keen กระตือรือร้น
1033 keep เก็บ
1034 key กุญแจ
1035 kick เตะ
1036 kill ฆ่า
1037 kilo กิโล
1038 kilogram กิโลกรัม
1039 kilometer กิโลเมตร
1040 kind ชนิด
1041 king พระมหากษัตริย์
1042 kingdom ราชอาณาจักร
1043 kiss จูบ
1044 kitchen ห้องครัว
1045 knee หัวเข่า
1046 kneel คุกเข่า
1047 knife มีด
1048 knock เคาะ
1049 knot  ปม,เงื่อน,กระจุก
1050 know ทราบ
1051 knowledge ความรู้
1052 labor แรงงาน
1053 lack ขาดแคลน
1054 ladder บันได
1055 lady สุภาพสตรี
1056 lake ทะเลสาบ
1057 lamb เนื้อลูกแกะ
1058 lamp โคมไฟ
1059 land ที่ดิน
1060 language ภาษา
1061 large ขนาดใหญ่
1062 last สุดท้าย
1063 late สาย
1064 lately เมื่อเร็ว ๆ นี้
1065 laugh หัวเราะ
1066 laughter เสียงหัวเราะ
1067 law กฎหมาย
1068 lawyer ทนายความ
1069 lay วาง
1070 lazy ขี้เกียจ
1071 lead นำ
1072 lead ตะกั่ว
1073 leaf ใบไม้
1074 lean ยัน,พิง
1075 learn เรียน
1076 least อย่างน้อย
1077 leather เครื่องหนัง
1078 leave ปล่อย
1079 left ด้านซ้าย
1080 leg ขา
1081 legal ตามกฎหมาย
1082 lend ให้ยืม
1083 length ความยาว
1084 less น้อย
1085 lesson บทเรียน
1086 let อนุญาต, ยอม
1087 letter จดหมาย
1088 level ระดับ
1089 library ห้องสมุด
1090 lid ฝาปิด
1091 lie โกหก
1092 life ชีวิต
1093 lift ยก
1094 light แสง,เบา,จุดไฟ
1095 lightning ฟ้าแลบ
1096 like ชอบ,คล้าย
1097 likely น่าจะ
1098 limb  แขนขา,กิ่งก้าน
1099 limit จำกัด
1100 line บรรทัด,เส้น
1101 lion สิงโต
1102 lip ริมฝีปาก
1103 liquid ของเหลว
1104 list รายการ
1105 listen ฟัง
1106 liter ลิตร
1107 literature วรรณคดี
1108 little น้อย
1109 live อาศัยอยู่,(ถ่ายทอด)สด
1110 load บรรจุ,บรรทุก
1111 loaf ก้อนขนมปัง
1112 local ท้องถิ่น
1113 lock ใส่กุญแจขังไว้,กุญแจ
1114 lodging ที่พัก
1115 log ซุง
1116 lonely เหงา
1117 long ยาว
1118 look มอง
1119 loose หลวม
1120 lord เจ้า
1121 lose สูญเสีย
1122 loss การสูญเสีย
1123 lot จำนวนมาก
1124 loud ดัง
1125 love ความรัก
1126 low ต่ำ
1127 lower ลดลง
1128 loyal จงรักภักดี,  ยึดมั่น
1129 loyalty ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี 
1130 luck โชค
1131 lump ก้อน
1132 lung ปอด
1133 machine เครื่องจักร 
1134 mad บ้า
1135 magazine นิตยสาร
1136 magic มายากล
1137 magician นักมายากล
1138 mail ไปรษณีย์
1139 main หลัก,สำคัญที่สุด,ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด
1140 make ทำ,ทำให้
1141 male เพศชาย
1142 man มนุษย์
1143 manage จัดการ
1144 manager ผู้จัดการ
1145 manner ลักษณะ
1146 many มากมาย
1147 map แผนที่
1148 March มีนาคม
1149 mark ทำเครื่องหมาย
1150 market ตลาด
1151 marriage การแต่งงาน
1152 marry แต่งงาน
1153 mass มวล
1154 master ต้นแบบ,เจ้านาย
1155 mat เสื่อ
1156 match ตรงกับ
1157 material วัสดุ
1158 matter เรื่อง
1159 may อาจจะ
1160 me ฉัน
1161 meal มื้ออาหาร
1162 mean หมายความ
1163 meaning ความหมาย
1164 means วิธีการ, ช่องทาง, หนทาง
1165 measure วัด
1166 meat เนื้อ
1167 medical ทางการแพทย์
1168 medicine ยา
1169 meet พบ
1170 meeting การประชุม
1171 melt ละลาย
1172 member สมาชิก
1173 memory ความจำ
1174 mend ซ่อม
1175 mention กล่าวถึง
1176 merry ร่าเริง
1177 message ข้อความ
1178 messenger ผู้ส่งสาร
1179 metal โลหะ
1180 meter เมตร
1181 method วิธีการ
1182 metric เมตริก
1183 microscope กล้องจุลทรรศน์
1184 middle กลาง
1185 might อาจ
1186 mile ไมล์
1187 military ทหาร
1188 milk นม
1189 million ล้าน
1190 millionth ซึ่งเป็นลำดับที่หนึ่งล้าน
1191 mind ใจ
1192 mine เหมือง
1193 mineral แร่ธาตุ
1194 minister รัฐมนตรี
1195 minute นาที
1196 mirror กระจกเงา
1197 miss พลาด
1198 mist หมอก
1199 mistake ข้อผิดพลาด
1200 mix ผสม
1201 mixture สารผสม
1202 model แบบ
1203 modern ทันสมัย
1204 moment ขณะ
1205 money เงิน
1206 monkey ลิง
1207 month เดือน
1208 monthly รายเดือน
1209 moon ดวงจันทร์
1210 moral คุณธรรม
1211 more เพิ่มเติม
1212 morning ตอนเช้า
1213 most มากที่สุด
1214 mother แม่
1215 motor เครื่องยนต์,มอเตอร์
1216 mountain ภูเขา
1217 mouse หนู
1218 mouth ปาก
1219 move เคลื่อนย้าย
1220 much มาก
1221 mud โคลน
1222 multiply คูณ
1223 murder ฆาตกรรม
1224 muscle กล้ามเนื้อ
1225 music เพลง
1226 musician นักดนตรี
1227 must ต้อง
1228 my ของฉัน
1229 myself ตัวของฉันเอง
1230 mysterious ลึกลับ
1231 mystery ความลึกลับ
1232 nail เล็บ
1233 name ชื่อ
1234 narrow แคบ
1235 nasty น่ารังเกียจ
1236 nation ประเทศชาติ
1237 national แห่งชาติ
1238 nature ธรรมชาติ
1239 naval เกี่ยวกับกองทัพเรือ
1240 navy กองทัพเรือ
1241 near ที่อยู่ใกล้
1242 nearly เกือบ
1243 neat เรียบร้อย
1244 necessary จำเป็น
1245 neck คอ
1246 need จำเป็นต้อง
1247 needle เข็ม
1248 neighbor เพื่อนบ้าน
1249 neighborhood ย่าน
1250 neither ไม่(ทั้งสอง)
1251 nerve เส้นประสาท
1252 nervous กระวนกระวาย,กังวล
1253 nest รัง
1254 net สุทธิ
1255 network เครือข่าย
1256 never ไม่เคย
1257 new ใหม่
1258 news ข่าว
1259 newspaper หนังสือพิมพ์
1260 next ต่อไป
1261 nice ดี
1262 night กลางคืน
1263 nine เก้า
1264 ninth ที่เก้า
1265 no ไม่มี,ไม่
1266 no one ไม่มีใคร
1267 noble มีตระกูล
1268 nobleman ขุนนาง
1269 noise เสียงรบกวน
1270 none ไม่มีเลย
1271 nonsense เรื่องไร้สาระ
1272 nor ไม่ใช่,ไม่เหมือนกัน
1273 north ทิศเหนือ
1274 northern ทางทิศเหนือ
1275 nose จมูก
1276 not ไม่
1277 nothing ไม่มีอะไร
1278 notice แจ้งให้ทราบ,ประกาศ
1279 noun คำนาม
1280 now ขณะนี้
1281 nowhere ไม่มีที่ไหนเลย
1282 number จำนวน
1283 nurse พยาบาล
1284 nut ถั่ว
1285 nylon ไนลอน
1286 o'clock นาฬิกา
1287 obedience การเชื่อฟังคำสั่ง
1288 obedient  ที่เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท 
1289 obey เชื่อฟัง
1290 object วัตถุ
1291 obtain ได้รับ
1292 occasion โอกาส
1293 ocean มหาสมุทร
1294 odd คี่
1295 of จาก
1296 off ปิด
1297 offend ทำให้ขุ่นเคือง
1298 offense ความขุ่นเคือง 
1299 offensive  ที่ทำให้ขุ่นเคือง
1300 offer เสนอ
1301 office สำนักงาน
1302 officer เจ้าหน้าที่
1303 official เป็นทางการ,เจ้าหน้าที่
1304 often บ่อย ๆ 
1305 oil น้ำมัน
1306 old เก่า
1307 old-fashioned สมัยเก่า
1308 on บน
1309 once ทันทีที่
1310 one หนึ่ง
1311 oneself ตัวเอง
1312 onion หัวหอม
1313 only เท่านั้น
1314 open เปิด
1315 operate ปฏิบัติ,ผ่าตัด
1316 operation การดำเนินการ,การผ่าตัด
1317 opinion ความคิดเห็น
1318 opponent ฝ่ายตรงข้าม, คู่แข่งขัน
1319 oppose คัดค้าน
1320 opposite ตรงข้าม
1321 opposition ฝ่ายค้าน
1322 or หรือ
1323 orange สีส้ม,ส้ม
1324 order คำสั่ง,ใบสั่งซื้อสินค้า
1325 ordinary สามัญ
1326 organ อวัยวะ
1327 organization องค์กร
1328 origin จุดกำเนิด
1329 other อื่น ๆ
1330 otherwise มิฉะนั้น
1331 ought ควร
1332 our ของเรา
1333 ours ของเรา
1334 ourselves ตัวเรา
1335 out ออก
1336 outdoor adj กลางแจ้ง
1337 outdoors   adv กลางแจ้ง
1338 outer ที่อยู่ด้านนอก
1339 outside ภายนอก
1340 over มากกว่า,เหนือ
1341 owe เป็นหนี้
1342 owing to เนื่องจาก
1343 own เป็นเจ้าของ
1344 oxygen ออกซิเจน
1345 pack ห่อ,มัด
1346 packet ห่อของเล็กๆ
1347 page หน้าหนังสือ
1348 pain ความเจ็บปวด
1349 painful เจ็บปวด
1350 paint สี
1351 painting ภาพวาด,การทาสี
1352 pair คู่
1353 palace พระราชวัง
1354 pale ซีด
1355 pan กระทะ
1356 paper กระดาษ
1357 parallel ขนาน
1358 parcel ห่อ
1359 parent ผู้ปกครอง
1360 park สวนสาธารณะ
1361 parliament รัฐสภา
1362 part ส่วนหนึ่ง
1363 particular โดยเฉพาะ
1364 partner หุ้นส่วน
1365 party พรรค
1366 pass ส่ง
1367 passage ทาง
1368 passenger ผู้โดยสาร
1369 past ที่ผ่านมา
1370 pastry ขนมปิ้ง,ขนมอบ
1371 path เส้นทาง
1372 patience ความอดทน
1373 patient ผู้ป่วย
1374 pattern ลวดลาย
1375 pause หยุดชั่วคราว
1376 pay จ่าย
1377 payment การชำระเงิน
1378 peace ความสงบสุข
1379 peaceful เงียบสงบ
1380 pen ปากกา
1381 pence เพนนี
1382 pencil ดินสอ
1383 people คน
1384 pepper พริกไทย
1385 per ต่อ
1386 perfect สมบูรณ์
1387 perform ดำเนินการ
1388 perhaps บางที
1389 period ระยะเวลา
1390 permission การอนุญาต
1391 permit ใบอนุญาต
1392 person คน
1393 personal ส่วนบุคคล
1394 persuade ชักชวน
1395 pet สัตว์เลี้ยง
1396 photograph ถ่ายภาพ
1397 photography การถ่ายภาพ
1398 phrase วลี
1399 physical กายภาพ
1400 piano เปียโน
1401 pick เลือก
1402 picture ภาพ
1403 piece ชิ้น
1404 pig หมู
1405 pile กอง
1406 pilot นักบิน
1407 pin หมุด
1408 pink สีชมพู
1409 pipe ท่อ
1410 pity สงสาร
1411 place สถานที่
1412 plain  เรียบง่าย, เรียบๆ, ง่ายๆ, พื้นๆ
1413 plan วางแผน
1414 plane เครื่องบิน
1415 plant พืช
1416 plastic พลาสติก
1417 plate จาน,แผ่นโลหะ
1418 play เล่น
1419 pleasant น่ารื่นรมย์
1420 please ให้ความพอใจ,ต้องการ
1421 pleased ยินดี
1422 pleasure ความยินดี
1423 plenty มากมาย
1424 plural พหูพจน์
1425 pocket กระเป๋าเสื้อ
1426 poem บทกวี
1427 poet กวี
1428 poetry บทกวี
1429 point จุด
1430 pointed แหลม
1431 poison ยาพิษ
1432 poisonous เป็นพิษ
1433 pole เสา
1434 police ตำรวจ
1435 polish ขัดเงา
1436 polite สุภาพ
1437 political ทางการเมือง
1438 politician นักการเมือง
1439 politics การเมือง
1440 pool สระว่ายน้ำ
1441 poor ยากจน
1442 popular เป็นที่นิยม
1443 popularity ความนิยม
1444 population ประชากร
1445 port ท่าเรือ
1446 position ตำแหน่ง
1447 possess  ครอบครอง
1448 possession การครอบครอง
1449 possibility ความเป็นไปได้
1450 possible เป็นไปได้
1451 possibly อาจจะ
1452 post เสา,ตำแหน่ง
1453 pot หม้อ
1454 potato มันฝรั่ง
1455 pound ปอนด์
1456 pour เท
1457 powder ผง
1458 power พลังงาน
1459 powerful มีพลัง
1460 practical ที่ใช้ได้จริง,ในทางปฏิบัติ
1461 practice การปฏิบัติ
1462 praise สรรเสริญ
1463 pray สวดมนต์, อธิษฐาน 
1464 prayer การสวดมนต์,การอธิษฐาน
1465 precious ล้ำค่า
1466 preparation การจัดเตรียม
1467 prepare เตรียม
1468 presence การมีอยู่,การเข้าร่วม
1469 present ปัจจุบัน
1470 preserve เก็บรักษา
1471 president ประธาน
1472 press กด
1473 pressure ความดัน
1474 pretend แสร้งทำ,เสแสร้ง
1475 pretty สวย
1476 prevent ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค
1477 price ราคา
1478 prickly เต็มไปด้วยหนาม
1479 pride ความภาคภูมิใจ
1480 priest พระสงฆ์
1481 prince เจ้าชาย
1482 principle หลักการ
1483 print พิมพ์
1484 prison คุก
1485 prisoner นักโทษ
1486 private ส่วนตัว
1487 prize รางวัล
1488 probability ความน่าจะเป็น
1489 probable ค่อนข้างแน่,น่าจะเกิดขึ้น 
1490 problem ปัญหา
1491 process กระบวนการ
1492 procession ขบวน,ขบวนแห่
1493 produce ผลิต
1494 product ผลิตภัณฑ์
1495 production การผลิต
1496 profession อาชีพ,วิชาชีพ
1497 profit กำไร
1498 promise คำมั่นสัญญา
1499 pronounce ออกเสียง
1500 pronunciation การออกเสียง
1501 proof พิสูจน์
1502 proper เหมาะสม
1503 property ทรัพย์สิน,ที่ดิน
1504 protect ป้องกัน
1505 protection การป้องกัน
1506 protective ซึ่งปกป้อง
1507 proud ภูมิใจ
1508 prove พิสูจน์
1509 provide ให้
1510 provision การจัดหาให้,เสบียง
1511 public สาธารณะ
1512 pull ดึง
1513 pump เครื่องสูบน้ำ
1514 punish ลงโทษ
1515 punishment การลงโทษ
1516 pupil นักเรียน
1517 pure บริสุทธิ์
1518 purple สีม่วง
1519 purpose วัตถุประสงค์
1520 push ดัน
1521 put ใส่
1522 quality คุณภาพ
1523 quantity ปริมาณ
1524 quarrel การวิวาท
1525 quarter ไตรมาส
1526 queen พระราชินี
1527 question คำถาม
1528 quick รวดเร็ว
1529 quiet เงียบ
1530 quite ทีเดียว
1531 rabbit กระต่าย
1532 race การแข่งขันด้านความเร็ว
1533 radio วิทยุ
1534 railway ทางรถไฟ
1535 rain ฝนตก
1536 raise ยก
1537 range ช่วง
1538 rank ยศ,ตำแหน่ง
1539 rapid รวดเร็ว
1540 rare หายาก
1541 rat หนู
1542 rate อัตรา
1543 rather ค่อนข้าง
1544 raw ดิบ
1545 reach ไปถึง
1546 read อ่าน
1547 ready พร้อม
1548 real จริง
1549 really จริงๆ
1550 reason เหตุผล
1551 reasonable สมเหตุสมผล
1552 receive ได้รับ
1553 recent  adj เมื่อเร็ว ๆ นี้
1554 recently   adv เมื่อเร็ว ๆ นี้
1555 recognition การจำแนกออก,การยอมรับ
1556 recognize จำได้,รู้จัก,ยอมรับ
1557 record บันทึก
1558 red สีแดง
1559 reduce ลด
1560 reduction การลดลง
1561 refusal การปฏิเสธ
1562 refuse ปฏิเสธ
1563 regard เอาใจใส่,สนใจ,นับถือ
1564 regular ปกติ
1565 related ที่เกี่ยวข้อง
1566 relation ความสัมพันธ์
1567 relative ญาติ
1568 religion ศาสนา
1569 religious เกี่ยวกับศาสนา,เลื่อมใสในศาสนา
1570 remain ยังคง
1571 remark ข้อสังเกต
1572 remember จำได้
1573 remind เตือน
1574 remove เอาออก
1575 rent ให้เช่า
1576 repair ซ่อมแซม
1577 repeat ทำซ้ำ
1578 reply ตอบ
1579 report รายงาน
1580 represent เป็นตัวแทน 
1581 representative ตัวแทน
1582 republic สาธารณรัฐ
1583 request ขอร้อง
1584 respect เคารพ
1585 respectful น่าเคารพ,มีคามยำเกรง
1586 responsible รับผิดชอบ
1587 rest การพักผ่อน,ส่วนที่เหลือ
1588 restaurant ร้านอาหาร
1589 result ผล
1590 return กลับ
1591 reward รางวัล
1592 rice ข้าว
1593 rich รวย
1594 rid กำจัด
1595 ride ขับขี่,เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ
1596 right ขวา,ถูกต้อง
1597 ring แหวน
1598 ripe สุก
1599 rise ขึ้น
1600 risk ความเสี่ยง
1601 river แม่น้ำ
1602 road ถนน
1603 rob ปล้น
1604 rock หิน
1605 rod ไม้,ท่อนไม้
1606 roll ม้วน
1607 roof หลังคา
1608 room ห้องพัก
1609 root ราก
1610 rope เชือก
1611 rose ดอกกุหลาบ
1612 rough หยาบ
1613 round รอบ
1614 row แถว
1615 royal ราช-
1616 rub ถู
1617 rubber ยาง
1618 rude หยาบ
1619 ruin ซากปรักหักพัง,ความพินาศ, ความหายนะ
1620 rule กฎ
1621 ruler ผู้ปกครอง
1622 run วิ่ง
1623 rush รีบเร่ง
1624 sad เสียใจ
1625 safe ปลอดภัย
1626 safety ความปลอดภัย
1627 sail แล่นเรือ
1628 sale ขาย
1629 salt เกลือ
1630 same เดียวกัน
1631 sand ทราย
1632 satisfaction ความพอใจ
1633 satisfactory น่าพอใจ
1634 satisfy ทำให้พอใจ
1635 save ช่วยให้ปลอดภัย,บันทึกข้อมูล
1636 say กล่าว
1637 scale ตราชั่ง,ขนาด
1638 scatter กระจัดกระจาย
1639 scene ฉาก
1640 scenery ทัศนียภาพ
1641 school โรงเรียน
1642 science วิทยาศาสตร์
1643 scientific เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
1644 scientist นักวิทยาศาสตร์
1645 scissors กรรไกร
1646 screw สกรู, ขันสกรู
1647 sea ทะเล
1648 search ค้นหา
1649 season ฤดู
1650 seat ที่นั่ง
1651 second ที่สอง
1652 secrecy ความลับ
1653 secret ลับ
1654 secretary เลขานุการ
1655 see เห็น
1656 seed เมล็ดพันธุ์
1657 seem ดูเหมือน
1658 seize ยึด
1659 sell ขาย
1660 send ส่ง
1661 sensation ความรู้สึก
1662 sense ความรู้สึก
1663 senseless หมดสติ
1664 sensible สมเหตุสมผล
1665 sensitive ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น
1666 sentence ประโยค
1667 separate แยก
1668 serious ร้ายแรง
1669 servant คนรับใช้
1670 serve ให้บริการ
1671 service บริการ
1672 set ตั้ง
1673 settle ชำระ
1674 seven เจ็ด
1675 seventh ที่เจ็ด
1676 several หลาย
1677 severe รุนแรง
1678 sew เย็บ
1679 sex เพศ
1680 sexual ทางเพศ
1681 shade ร่มเงา
1682 shadow เงา
1683 shake สั่น
1684 shall จะต้อง
1685 shame ความอัปยศ
1686 shape รูปร่าง
1687 share หุ้น
1688 sharp คม
1689 she เธอ
1690 sheep แกะ
1691 sheet แผ่น
1692 shelf หิ้ง
1693 shell เปลือกหอย
1694 shelter ที่พักอาศัย
1695 shield โล่
1696 shine ส่องแสง
1697 ship เรือ
1698 shirt เสื้อเชิ้ต
1699 shock ความสะดุ้งตกใจ
1700 shoe รองเท้า
1701 shoot ยิง
1702 shop ร้านค้า
1703 shopkeeper เจ้าของร้าน
1704 shore ชายฝั่ง
1705 short สั้น
1706 shot การยิง
1707 should ควร
1708 shoulder ไหล่
1709 shout ร้องตะโกน
1710 show แสดง
1711 shut ปิด
1712 sick ป่วย
1713 side ด้าน
1714 sideways ไปด้านข้าง
1715 sight สายตา
1716 sign เซ็นชื่อ
1717 signal สัญญาณ
1718 signature ลายเซ็น
1719 silence ความเงียบ
1720 silent เงียบ
1721 silk ไหม
1722 silly โง่
1723 silver เงิน
1724 similar ที่คล้ายกัน
1725 similarity ความคล้ายคลึงกัน
1726 simple ง่าย
1727 since ตั้งแต่
1728 sincere จริงใจ
1729 sing ร้องเพลง
1730 single เดียว
1731 singular เอกพจน์
1732 sink จม
1733 sister น้องสาว,พี่สาว
1734 sit นั่ง
1735 situation สถานการณ์
1736 six หก
1737 sixth ที่หก
1738 size ขนาด
1739 skill ความชำนาญ,ทักษะ
1740 skillful ชำนาญ,ดูถูก
1741 skin ผิว
1742 skirt กระโปรง
1743 sky ท้องฟ้า
1744 slave ทาส
1745 sleep การนอนหลับ
1746 slide ภาพนิ่ง,การเลื่อนไถล
1747 slight เล็กน้อย,ดูถูก
1748 slip   v. ลื่น
1749 slippery   adj. ลื่น
1750 slope ลาด
1751 slow ช้า
1752 small ขนาดเล็ก
1753 smell กลิ่น
1754 smile รอยยิ้ม
1755 smoke สูบบุหรี่
1756 smooth เรียบ
1757 snake งู
1758 snow หิมะ
1759 so ดังนั้น
1760 soap สบู่
1761 social เกี่ยวกับสังคม
1762 society สังคม
1763 sock ถุงเท้าสั้น
1764 soft อ่อนนุ่ม
1765 soil ดิน
1766 soldier ทหาร
1767 solemn เคร่งขรึม
1768 solid ของแข็ง
1769 some บาง
1770 somehow ด้วยเหตุผลบางประการ 
1771 someone บางคน
1772 something บางสิ่งบางอย่าง
1773 sometimes บางครั้ง
1774 somewhere บางแห่ง
1775 son บุตรชาย
1776 song เพลง
1777 soon ในไม่ช้า
1778 sore เจ็บ
1779 sorrow ความเศร้าโศก
1780 sorry เสียใจ,เศร้าใจ
1781 sort เรียง
1782 soul จิตวิญญาณ
1783 sound เสียง
1784 soup ซุป
1785 sour เปรี้ยว
1786 south ใต้
1787 southern ทางใต้
1788 space พื้นที่ว่าง
1789 spacecraft ยานอวกาศ
1790 spade จอบ
1791 speak พูด
1792 spear หอก
1793 special พิเศษ
1794 specialist ผู้เชี่ยวชาญ
1795 speech การพูด
1796 speed ความเร็ว
1797 spell สะกด
1798 spend ใช้จ่าย
1799 spin ปั่น
1800 spirit วิญญาณ
1801 in spite of  ทั้งๆที่
1802 splendid โอ่โถง
1803 split แยก
1804 spoil เสีย
1805 spoon ช้อน
1806 sport กีฬา
1807 spot จุด
1808 spread กระจาย
1809 spring ฤดูใบไม้ผลิ
1810 square สี่เหลี่ยม
1811 stage เวที
1812 stair บันได
1813 stamp ประทับ
1814 stand ยืน
1815 standard มาตรฐาน
1816 star ดาว
1817 start เริ่มต้น
1818 state รัฐ
1819 station สถานี
1820 stay เข้าพัก
1821 steady มั่นคง
1822 steal ขโมย
1823 steam ไอน้ำ
1824 steel เหล็ก
1825 steep สูงชัน
1826 stem กิ่ง,ลำต้น,ก้าน
1827 step ขั้นตอน
1828 stick ติด
1829 sticky เหนียว
1830 stiff แข็งทื่อ
1831 still ยังคง
1832 sting ต่อย
1833 stitch ตะเข็บ
1834 stomach กระเพาะอาหาร
1835 stone หิน
1836 stop หยุด
1837 store กักตุน, สะสม,ร้านค้า
1838 storm พายุ
1839 story เรื่องราว
1840 straight ตรง
1841 strange แปลก
1842 stranger คนแปลกหน้า
1843 stream กระแส
1844 street ถนน
1845 strength ความแข็งแรง
1846 stretch ยืด
1847 strike ตี
1848 string เชือก
1849 stroke การตี,การเป็นลม
1850 strong แข็งแรง
1851 structure โครงสร้าง
1852 struggle ความพยายาม,การฝ่าฟัน, การดิ้นรน
1853 student นักศึกษา
1854 study ศึกษา
1855 stupid โง่
1856 style สไตล์
1857 subject เรื่อง
1858 substance สาร
1859 subtract ลบออก
1860 succeed ประสบความสำเร็จ
1861 success ความสำเร็จ
1862 successful ที่ประสบความสำเร็จ
1863 such เช่น
1864 suck ดูด
1865 sudden ฉับพลัน
1866 suffer ทนทุกข์ทรมาน
1867 sugar น้ำตาล
1868 suggest แนะนำ
1869 suit เหมาะกับ
1870 suitable เหมาะสม
1871 sum รวม
1872 summer ฤดูร้อน
1873 sun ดวงอาทิตย์
1874 supper อาหารมื้อเย็น
1875 supply การจัดหาให้, เสบียง
1876 support การสนับสนุน
1877 suppose สมมติ
1878 sure แน่ใจ
1879 surface พื้นผิว
1880 surprise ทำให้ประหลาดใจ
1881 surround ล้อมรอบ
1882 swallow กลืน
1883 swear สาบาน
1884 sweep กวาด
1885 sweet หวาน
1886 swell บวม
1887 swim ว่ายน้ำ
1888 swing แกว่ง
1889 sword ดาบ
1890 sympathetic เห็นใจ
1891 sympathy ความเห็นอกเห็นใจ
1892 system ระบบ
1893 table ตาราง,โต๊ะ
1894 tail หาง
1895 take นำมา,พาไป,ยึด,ถือ
1896 talk พูด,คุย
1897 tall สูง
1898 taste ลิ้มรส
1899 tax ภาษี
1900 taxi รถแท็กซี่
1901 tea ชา
1902 teach สอน
1903 team ทีมงาน
1904 tear ฉีก
1905 tear น้ำตา 
1906 telephone โทรศัพท์
1907 television โทรทัศน์
1908 tell บอก
1909 temper อารมณ์
1910 temperature อุณหภูมิ
1911 temple วัด,โบสถ์
1912 tend มีแนวโน้ม
1913 tendency แนวโน้ม
1914 tender อ่อนนุ่ม,ยื่นประมูลราคา
1915 tennis เทนนิส
1916 tense ตึง
1917 tent เต็นท์
1918 terrible น่ากลัว,แย่มาก
1919 terror ความหวาดกลัว
1920 test การทดสอบ
1921 than กว่า
1922 thank ขอบคุณ
1923 that ที่
1924 theater โรงละคร
1925 their ของพวกเขา
1926 theirs ของพวกเขา
1927 them พวกเขา
1928 themselves ตัวพวกเขาเอง
1929 then และแล้ว
1930 there ที่นั่น
1931 therefore ดังนั้น
1932 these เหล่านี้
1933 they พวกเขา
1934 thick หนา
1935 thief ขโมย
1936 thin บาง
1937 thing สิ่ง
1938 think คิด
1939 third ที่สาม
1940 thirst ความกระหายน้ำ
1941 thirsty กระหายน้ำ
1942 this นี้
1943 thorough ทั่วถึง
1944 those เหล่านั้น
1945 though แม้ว่า
1946 thought ความคิด 
1947 thousand พัน
1948 thousandth ที่พัน
1949 thread ด้าย
1950 threat การคุกคาม
1951 threaten คุกคาม
1952 three สาม
1953 throat ลำคอ
1954 through ผ่าน
1955 throw โยน,ขว้าง
1956 thumb นิ้วหัวแม่มือ
1957 thunder ฟ้าร้อง
1958 thus ดังนั้น
1959 ticket ตั๋ว
1960 tidy เรียบร้อย
1961 tie เน็คไท
1962 tiger เสือ
1963 tight แน่น
1964 time เวลา
1965 timetable ตารางเวลา
1966 tin ดีบุก
1967 tire  ยาง
1968 title ชื่อเรื่อง
1969 to ไปยัง,ถึง
1970 tobacco ยาสูบ
1971 today วันนี้
1972 toe นิ้วเท้า
1973 together ร่วมกัน
1974 tomorrow วันพรุ่งนี้
1975 tongue ลิ้น
1976 tonight คืนนี้
1977 too มากเกินไป,ด้วย
1978 tool เครื่องมือ
1979 tooth ฟัน
1980 top ด้านบน
1981 total ทั้งหมด
1982 touch แตะ
1983 tour ท่องเที่ยว
1984 tourist นักท่องเที่ยว
1985 towards ไปทาง
1986 tower หอคอย
1987 town ตัวเมือง
1988 toy ของเล่น
1989 track เส้นทาง
1990 trade การค้า
1991 traffic การจราจร
1992 train รถไฟ
1993 translate แปล
1994 transparent โปร่งใส
1995 trap กับดัก
1996 travel การเดินทาง
1997 treat รักษา(ต่อ),รักษา
1998 treatment การรักษา
1999 tree ต้นไม้
2000 tremble สั่น,ตัวสั่น
2001 tribe เผ่า
2002 trick กลอุบาย,เล่ห์เหลี่ยม
2003 trip การเดินทาง
2004 tropical ในเขตร้อนชื้น
2005 trouble อุปสรรค, ความลำบาก
2006 trousers กางเกงขายาว
2007 TRUE จริง 
2008 trunk ลำต้น
2009 trust เชื่อถือได้
2010 truth ความจริง
2011 try ลอง
2012 tube หลอด
2013 tune ปรับแต่ง
2014 turn การหมุน,พลิก,ผัน,หันเห,เลี้ยว
2015 twice สองครั้ง
2016 twist บิด
2017 type ประเภท
2018 typical โดยทั่วไป
2019 ugly น่าเกลียด
2020 uncle ลุง
2021 under ภายใต้
2022 understand เข้าใจ
2023 undo ยกเลิกสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว
2024 uniform เครื่องแบบ
2025 union สหภาพ
2026 unit หน่วย
2027 unite รวมกัน
2028 universal สากล
2029 universe จักรวาล
2030 university มหาวิทยาลัย
2031 until จนกระทั่ง
2032 up ขึ้น
2033 upper ด้านบน
2034 upright ตรง
2035 upset อารมณ์เสีย
2036 upside down คว่ำ
2037 upstairs ชั้นบน
2038 urge กระตุ้น
2039 urgent ด่วน
2040 us พวกเรา
2041 use การใช้
2042 useful มีประโยชน์
2043 useless ไร้ประโยชน์
2044 usual ตามปกติ
2045 valley หุบเขา
2046 valuable มีคุณค่า
2047 value ค่า
2048 variety ความหลากหลาย
2049 various ต่างๆ
2050 vary แตกต่างกันไป
2051 vegetable พืชผัก
2052 vehicle พาหนะ
2053 verb คำกริยา
2054 very มาก
2055 victory ชัยชนะ
2056 view มุมมอง
2057 village หมู่บ้าน
2058 violence ความรุนแรง
2059 violent รุนแรง
2060 visit เยี่ยมชม
2061 voice เสียง
2062 vote การลงคะแนนเสียง
2063 vowel สระ
2064 voyage การเดินทาง(ทางเรือหรือทางอากาศ)
2065 wages ค่าจ้าง
2066 waist เอว
2067 wait คอย
2068 waiter บริกร
2069 wake ปลุก
2070 walk เดิน
2071 wall ผนัง
2072 wander เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, ร่อนเร่ 
2073 want ต้องการ
2074 war สงคราม
2075 warm อบอุ่น
2076 warmth ความอบอุ่น
2077 warn เตือน
2078 wash ล้าง
2079 waste เสีย
2080 watch ดู,ชม
2081 water น้ำ
2082 wave คลื่น
2083 way ทาง,วิธี
2084 we เรา
2085 weak อ่อนแอ
2086 wealth ความมั่งคั่ง
2087 weapon อาวุธ
2088 wear สวมใส่
2089 weather สภาพอากาศ
2090 weave สาน
2091 wedding งานแต่งงาน
2092 week สัปดาห์
2093 weekly รายสัปดาห์
2094 weigh ชั่งน้ำหนัก
2095 weight น้ำหนัก
2096 welcome ยินดีต้อนรับ
2097 well ดี
2098 west ทิศตะวันตก
2099 western ทางทิศตะวันตก
2100 wet เปียก
2101 what สิ่งที่
2102 whatever อะไรก็ตาม
2103 wheat ข้าวสาลี
2104 wheel ล้อ
2105 when เมื่อ
2106 whenever เมื่อใดก็ตามที่
2107 where ที่
2108 whether หรือไม่ว่า
2109 which ซึ่ง
2110 while ในขณะที่
2111 whip แส้
2112 whisper กระซิบ
2113 whistle เป่านกหวีด
2114 white ขาว
2115 who ที่
2116 whoever ใครก็ตาม
2117 whole ทั้งหมด
2118 why ทำไม
2119 wicked ชั่วร้าย
2120 wide กว้าง
2121 widespread แพร่หลาย
2122 width ความกว้าง
2123 wife ภรรยา
2124 wild ป่า
2125 will จะ
2126 willing เต็มใจ
2127 win ชนะ
2128 wind ลม
2129 window หน้าต่าง
2130 wine ไวน์
2131 wing ปีก
2132 winter ฤดูหนาว
2133 wire ลวด
2134 wisdom ภูมิปัญญา
2135 wise ฉลาด
2136 wish ต้องการ
2137 with ด้วย
2138 within ภายใน
2139 without โดยไม่ต้อง
2140 witness เป็นพยาน
2141 woman ผู้หญิง
2142 wonder ความพิศวงสงสัย
2143 wood ไม้
2144 wooden ทำด้วยไม้
2145 wool ขนสัตว์
2146 woolen ทำด้วยผ้าขนสัตว์
2147 word คำ
2148 work ทำงาน
2149 world โลก
2150 worm หนอน
2151 worry กังวล
2152 worse แย่ลง
2153 worship เคารพ,สักการะ,นมัสการ,กราบไหว้
2154 worst แย่ที่สุด
2155 worth คุ้มค่า
2156 worthy of มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับ...
2157 would จะ
2158 wound บาดแผล
2159 wrap ห่อ
2160 wreck ความพินาศ
2161 wrist ข้อมือ
2162 write เขียน
2163 wrong ผิด
2164 wrongdoing การกระทำผิด
2165 yard หลา
2166 year ปี
2167 yearly รายปี
2168 yellow สีเหลือง
2169 yes ใช่
2170 yesterday เมื่อวาน
2171 yet ยัง
2172 you คุณ
2173 young หนุ่มสาว
2174 your ของคุณ
2175 yours ของคุณ
2176 yourself ด้วยตัวคุณเอง
2177 youth หนุ่ม
2178 zero เลขศูนย์, ศูนย์,เป็นศูนย์

19 comments:

 1. โห...ขอบคุณมากค่ะ

  ReplyDelete
 2. ยะฮุ๊ย คุณมากจร้า หนูคัดศัพท์ไปส่งครูได้ล่ะ

  ReplyDelete
 3. ได้คำศัพท์เยอะมากๆๆเลยอ้ะ มีงานส่งล้ะ ขอบคุนมากๆๆค้ะ

  ReplyDelete
 4. Thank you very much. Hope that I can use it worthy.

  ReplyDelete
 5. ขอบคุณมากค่ะ

  ReplyDelete
 6. ขอบคุณคะ ศัพท์เยอะมากๆ มีประโยชน์ทั้งนั้นเลย

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 8. ขอบคุณมากค่ะ

  ReplyDelete
 9. ขอบคุณมากค่ะ

  ReplyDelete
 10. ขอบคุณมากๆๆๆๆๆเลยค่ะ ^-^

  ReplyDelete
 11. ดีมากๆเลยครับ

  ReplyDelete

 12. I just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy dickson. he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist. They told me Yes and that its a card programmed for only money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions.. Four days later I received my card and tried with the closest ATM machine close to me, to my greatest surprise It worked like magic. I was able to withdraw up to $2,000 daily. ATM has really change my life. If you want to contact them, Here is the email address: blankatm156@gmail.com

  Website: https://blankatm001.wixsite.com/blankatmhacker

  ReplyDelete